Hjem
Kjemisk institutt

Masterprosjekter i nanomolekylærbiologi

Hovedinnhold

Hvis du ønsker mer informasjon om masterprosjekt i nanomolekylærbiologi, kan du ta kontakt direkte med fagmiljøet.

Forskergruppe for molekylmodellering og proteindynamikk (Reutergruppen)

Nathalie Reuter: Nathalie.Reuter@uib.no

 

Du kan også ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om masterprosjekter, studieveileder@nano.uib.no eller studierettleiar@nano.uib.no.