Hjem
Kjemisk institutt

Masterprosjekter i nanobiomedisin

Hovedinnhold

Hvis du ønsker mer informasjon om masterprosjekter i nanobiomedisin, kan du ta kontakt direkte med fagmiljøene.

 

Forskergruppen CELLNET

James Lorens: James.Lorens@uib.no

 

Forskergruppen for translasjonell signallering

Lars Herfindal: Lars.Herfindal@uib.no

 

Forskergruppen for biogjenkjenning

Aurora Martinez: Aurora.Martinez@uib.no

 

Du kan også ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om masterprosjekter, studieveileder@nano.uib.no eller studierettleiar@nano.uib.no.