Hjem

EnTek - Det nye Energi- og teknologibygget ved UiB

Entek-bygget

UiBs teknologibygg blir et sentrum for innovasjon innen klima, energi og teknologi. Her er alt du trenger å vite om EnTek-bygget.

Fremtidens energiløsninger kommer fra vest.

EnTek – energiomstilling i verdensklasse.

Klyngen og bygget skal bli en arena for samhandling mellom akademia, næringsliv, offentlig sektor og instituttsektoren. EnTek skal bli Bergens teknologibygg.

EnTek skal bygges på den sørlige delen av Nygårdshøyden. Arkitektbyrået Cubus har tegnet bygget. De har lagt vekt på å lage en internasjonal portal for innovasjon innenfor energi, klima og teknologi. Det blir fornyet kontakt mellom universitetshøyden og det travle bygulvet ved bybanestoppet, Nygårdsgaten, Lars Hilles gate og Media City Bergen.

EnTek-bygget sett fra sør.
Foto/ill.:
Cubus Arkitekter/UiB

EnTek-bygget sett fra Lars Hilles-gate.

Både studenter, forskere, samarbeidende forskningsinstitusjoner og næringslivet skal samles i bygget.  

I bygget skal sammensatte utfordringer innen energi- og teknologifeltet løses av spisse fagmiljøer, i tverrfaglig samhandling og med bruk av moderne laboratorier.

Forskning: Moderne energi- og teknologiforskning på områder med forutsetninger for internasjonal posisjon, basert på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av institusjoner.

Undervisning: Utdanne master-, siv.ing.- og phd-kandidater med tilgang på moderne laboratorier og undervisningsfasiliteter, tett integrert med prioriterte forskningsfelt.

Innovasjon: Samhandle om å frembringe forskningsbaserte, relevante og effektive teknologiske løsninger som etterspørres av bransjeaktører innen energi og teknologi, lokalt og globalt.

EnTek fugleperspektiv

Brukergruppe for EnTek-bygget

Bygget blir om lag 17000 kvadratmeter og skal gjøre det mulig å jobbe tverrfaglig på alle plan. 

Mellom byggene kommer en ny offentlig plass som vil samle området. Den skal hete «Forskerparken».

Froskningsparken, skisse
Foto/ill.:
Cubus Arkitekter/UiB

Forskningsparken. 

Fugleperspektiv fra sør

Konseptet ble valgt etter at totalt fem arkitektkontor deltok i en plan- og designkonkurranse i 2016. EnTek er en del av klyngesatsingen Bergen Science City – et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv. 

Skisse EnTek
Foto/ill.:
Cubus Arkitekter/UiB

EnTek-bygget i bybildet.

EnTek skal bli et spissteknologisk forsknings- og utdanningssentrum, og energiomstilling er et av Universitetet i Bergen sine satsningsområder. 

Bygget vil skape avgjørende bidrag til denne energiomstillingen. Det vil skje gjennom teknologisk rettet forskning, undervisning og innovasjon. Ved å introdusere verktøy og modeller fra nano- og IT-teknologi til spenningsfeltet mellom grunnforskning og teknologiutvikling skapes grensebrytende innsikt, innovative løsninger og potensiale for teknologiomstilling både for forskning og næringsaktivitet.

Entek-bygget skisse
Foto/ill.:
Cubus Arkitekter/UiB

Ikke minst vil bygget skape fellesskap

EnTek skal bygges mellom Geofysen, Realfagbygget og Bjørn Trumpys hus. Det vil binde campus sammen med Bergens gatenett og transportsystem. Bygget skal danne et åpent og inviterende knutepunkt.

Det nye bygget skal samle studenter og ansatte i de aktuelle fagene og bidra til å bygge sterke tematiske og tverrfaglige teknologimiljøer. Nærhet senker terskelen for tverrfaglig samarbeid og forenkler deling av infrastrukturen. Vi skaper en fleksibel utforming som fremmer samhandling og som gjør at eksterne aktører vil samarbeide med forskningsmiljøene våre.

EnTek snitt

Dette åpner muligheter for et sterkt samlet Bergensmiljø. Ambisjonen vil være å dekke flere ledd i verdikjeden fra grunnforskning, via innovasjon og til omstilling av teknologibasert næringsliv.

I 2017 ble det kommende bygget kåret til et av de ni beste universitetsbyggene i verden av det anerkjente arkitektur-magasinet, Architectural Digest.

Skisse EnTek interiør
Foto/ill.:
Cubus Arkitekter/UiB