Hjem
Klimaforskning Grønland

Vi satser på klimaforskning

Vi har tung kompetanse på forståelse av klimasystemet, med ledende fagmiljø innen både fortidens, dagens og fremtidens klima.

Universitetet i Bergen har klimaforskning som satsingsområde. Satsingen er orientert rundt Bjerknessenteret for klimaforskning. Dette er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre, med over 195 forskere fra 37 land.

Forskningen inkluderer observasjoner, teori og simuleringer med klimamodeller av fortids-, nåtids- og fremtidsklima. Forskerne har ekspertise om klimaforståelse, klimamodellering og scenarioer for klimaendringer og kvantifisering av klimaendringer. 

Biologene våre ser på effekter av klima og miljøendringer, og hvordan disse påvirker naturen på forskjellig nivå - fra plantefysiologi via populasjonsdynamikk til samfunnsprosesser og biodiversitet.

Geologene har prosjekter knyttet til sårbarhetsanalyser og kartlegging av naturfarer koblet til klimaendringenes påvirkning av den hydrologiske syklusen.

Fagmiljøene ved Matematisk institutt, Kjemisk institutt og Institutt for informatikk bidrar med metodeutvikling, beregninger og annet.

Klimaforskere tilknyttet Bjerknessenteret

Nøkkelpersoner

 

Leder

Kontakt

Globalt klima

Camille Li

55 58 37 05 : camille.li@uib.no

Polart klima

Tor Eldevik

55 58 87 31 : tor.eldevik@uib.no

Karbonsystemet

Are Olsen

55 58 47 81 : are.olsen@uib.no

Klimafare

Nele Meckler

55 58 35 30 : nele.meckler@uib.no

Biologiske endringer

Vigdis Vandvik

55 58 33 32 : vigdis.vandvik@uib.no

Geologi

Jostein Bakke

55 58 35 03 : jostein.bakke@uib.no

Klimapsykologi Gisela Böhm 55 58 86 80 : gisela.boehm@uib.no
Klima og språkbruk Kjersti Fløttum 55 58 22 82 : kjersti.flottum@uib.no

Satsingen ledes av Tore Furevik, klimadirektør ved Universitetet i Bergen og direktør for Bjerknessenteret:

Klimadirektør Tore Furevik

Produsent:
UiB

Det tverrfaglige prosjektet LINGCLIM har arbeidet for å finne ut mer om hvordan klimaspørsmålet fremstilles og hvordan språkbruken kan påvirke meninger og holdninger. Filmen gir eksempler på stemmer fra en rekke ståsteder som deltar i debatten og som utdyper syn på hva som er viktig for fremtiden:

Når vi snakker om klima

Produsent:
Anwar Saab / 1001 Films