Hjem
Klima og energiomstilling
Ph.d-prosjekt 2019

2019 - Utforske multimodalitet i vær- og klimaprediksjon

For å håndtere usikkerheten i vær- og klimaprediksjon, er det vanlig å kombinere flere modeller til å produsere en sannsynlighetsfordeling av mulige fremtider.

Hovedinnhold

Det er vanskelig å oppsummere forskjellige modellprediksjoner på en informativ måte uten å miste mye informasjon, spesielt hvis noen modeller oppfører seg fundamentalt annerledes enn andre. I dette prosjektet skal vi utvikle nye topologiske- og visualiseringsmetoder til å oppsummere resultater fra ulike modeller på en in-formativ og forståelig måte som tar usikkerheten med i beregningen.