Hjem
Klima og energiomstilling
Studier

Studiemuligheter, etter- og videreutdanning og oppgavesamarbeid

Vi tilbyr en rekke studier innenfor alle typer fagområder som vil gjøre deg i stand til å bidra til klima og energiomstilling for samfunnet.

Operasjon plast
TVERRFAGLIG: Vinteren 2020 gikk studenter fra alle realfagene våre sammen for å løse en utfordring: Hvordan redusere plastmengden i havet.
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes

Hvilke tilbud har vi? Møt studentene, bli kjent med Bergen, se jobbmuligheter, finn mer informasjon.

Studier knyttet til klima og energi

 • Nytt emne: Klimafortellinger
 • Historiene som fortelles i klimadebatten, påvirker hvordan vi forstår klimasituasjonen. Hvordan blir klimaspørsmålene fremstilt, og hvordan kan vi tolke de ulike fortellingene? Det er aktuelle tema i nytt emne. (KLIMA200 / Klimaforteljingar)
 • Nyhet: Bærekraft, master, 2 år
 • Skal verden nå FNs bærekraftsmål, kreves det kunnskap og gjennomføringsevne. Med en master i bærekraft kan du være med på å lage tverrfaglige løsninger på kompliserte problemer.
 • Energi (sivilingeniør), master, 5 år
 • Dette studiet gir sivilingeniørkompetanse innenfor energiressurser og du får innsikt i teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av bruk av energikilder. 

Sivilingeniør i energi: Håkon ønsket et studie med gode framtidsutsikter

Produsent:
Sølvrev
 • Energi, master, 2 år
 • Dette studieprogrammet gir deg et teoretisk fundament for å forstå et bredt spekter av tema innen energiressurser og energiforbruk for å vurdere de i et bredere samfunnsperspektiv.

Ta mastergrad i fornybar energi

Tore Solheimslid jobber som Prosjektleder Hydrogen i Vestland fylkeskommune. Han har master i energi fra Universitetet i Bergen.

Produsent:
UiB
 • Havteknologi (sivilingeniør), master, 5 år

 • Gir deg bred kompetanse innenfor sentrale tema innen havteknologi. Du kan fordype deg i marine målesystem, installasjoner eller utvinne ressurser fra havet og havbunnen på en bærekraftig måte. Du lærer å forstå havteknologi og å vidareutvikle havteknologi i framtiden i sammenheng med teknologi og samfunnsbehov.

Universitetet i Bergen tilbyr bachelorprogram og ulike emner innenfor feltet klima og energiomstilling. Mer informasjon her.


Disse emnene i FNs bærekraftsmål er åpne for alle studenter og gir 10 studiepoeng:
#13:
Klimaendringer-årsaker og konsekvenser | #14:Liv under vann | #15:Liv på land

Etter- og videreutdanning knyttet til klima og energi

Etter- og videreutdanning UiB
Foto/ill.:
Etter- og videreutdanning UiB
 • SDG607 ENERGIOMSTILLING

  Dette helt nye nettbasert kurset gir innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene: 
  - Hva er de viktigste driverne som motiverer til energiomstilling?
  - Hvilke teknologiske muligheter har vi?
  - Hva er fordeler og ulemper med ulike bærekraftige energiressurser?
  - Hva er de viktigste utfordringene, og hva er mulige konsekvenser? 
   

 • CO2-fangst, bruk og lagring
  Fleksibelt nettkurs for deg som jobbar - eller er permittert/arbeidsledig innan olje/gassnæringa eller tilknytta bransjar og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring.
  (PTEK620 / CO2 fangst, -bruk og -lagring (CCUS))
   
 • Data science med R: nettbasert grunnkursJobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Vi tar opp nye studenter til nettbasert grunnkurs i Data Science, med hovedvekt på bruk og koding i statistikkprogrammet R.
  (STAT621 / Introduksjon til Data Science med R)
   
 • Energiomstilling
  Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nytt nettkurs ved UIB starter i januar, søknadsfrist 5. januar.
  (DG607 / Energiomstilling)
   
 • Spørsmål om etter- og videreutdanning?
  videre@uib.no - Telefon: 55 58 20 40

For næringslivet

Vi legger til rette for oppgavesamarbeid. Dette går ut på at en bachelor- eller masterstudent setter seg inn i en problemstilling og løser en oppgave for en virksomhet eller organisasjon. Oppgavesamarbeid kan egne seg godt til å få utført ulike typer kartlegginger og mulighetsstudier.