Hjem
Klima og energiomstilling
#Klimafrokost

Grønn ammoniakk – vår neste store klimaløsning?

For Norge er grønn ammoniakk interessant fordi vi kan bruke vår fornybare energi til å produsere ammoniakk og dermed fortsatt være en viktig leverandør av drivstoff til skipsfarten og gjødsel til landbruket – bare uten klimagassutslipp. På Klimafrokosten spør vi også om produksjon av grønn ammoniakk kan bli en mulig ny industri i Norge basert på fornybar energi.

Raske og store utslippskutt forutsetter at alle sektorer gjør seg uavhengig av fossil energi. Skipsfart er en slik sektor. Gjødselproduksjon er en annen. I begge disse sektorene har Norge lange tradisjoner og bred kompetanse.

Veien til nullutslipp forutsetter at det tas i bruk nye teknologier og løsninger. Ammoniakk kan være en slik mulighet. Grønn ammoniakk – produsert helt uten bruk av fossil energi – kan brukes som drivstoff i skip og i gjødselproduksjon.

Innledere er blant andre:

  • Auke Lont (direktør i Statnett og medlem av Energy Transition Commission)
  • Tjalve Svendsen (researcher ved CMR Prototech)
  • Rob Stevens (VP Ammonia Energy and Shipping Fuel i Yara)
  • Ulf Eriksen (leder av enheten Hydrogen i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa)
  • Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (H) og Else-May Norderhus (A)
  • Kirsten Øystese, prosjektleder for grønn skipsfart i Norsk klimastiftelse.

Webinaret foregår på plattformen BigMarker, som ikke krever nedlastning av programvare. Som deltaker vil du ikke dele lyd eller bilde.

Vi legger opp til å ha en åpen chat for spørsmål. For å delta må du melde deg på.

Du kan lese mer og melde deg på her: https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-gronn-ammoniakk-var-neste-store-klimalosning/