Hjem
Klima og energiomstilling
Seminar

Ocean of Opportunities

EU-nettverket Ocean of Opportunities inviterer til seminar i Aulaen 23. mai 2024, mer informasjon om arrangementet kommer ila 2024.

EU-flagg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Nettverket skal mobilisere til flere EU-søknader innen forskning og innovasjon i havnæringene (petroleumsnæringen, marin fornybar energi og maritim sektor) gjennom Horisont Europa-programmet.

Nettverket skal ha et geografisk tyngdepunkt på Vestlandet, med UiB og Energiomstilling Vest (EOV) i sentrale roller. Klyngene NCE Maritime CleanTechGCE Ocean Technology og Norwegian Offshore Wind Cluster vil gi en sterk forankring mot næringslivsaktører.

Målet er å koble verdikjedene innen havnæringene med aktører fra næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Velkommen!