Hjem
Klinisk institutt 2

Prøveforelesning - Øystein Fløtten

 

Oppgitt emne:                 “Behandling av lungekreft - et paradigmeskifte? Hva er de viktigste endringer i behandlingsmuligheter vi har sett de senere årene og hva kan vi vente oss fremover?”