Hjem
Klinisk institutt 2

Prøveforelesning - Lene Kristin Brekke

Oppgitt emne:                 «Fordeler og ulemper med ulike metoder for diagnostikk av kjempecellearteritt»

Link til prøveforelesning: https://tinyurl.com/LeneKristinBrekke