Hjem
Klinisk institutt 2

Disputas : Ingeborg Eskerud

Avhandlingens tittel

"Myocardial ischemia in non-obstructive coronary artery disease"

Opponenter:

  1. Professor Angela Maas, Radboud University, Nederland
  2. Professor Thor Edvardsen, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen

Professor Ingfrid Haldorsen

Disputasleder

Professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte.