Hjem
Klinisk institutt 2

Disputas : Kristine Marie Stangenes

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Sleep habits and sleep problems among children born extremely preterm: A Norwegian population-based cohort study"

Opponenter:

  1. professor Jon Skranes, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU,
  2. ph.d. Berit Hjelde Hansen, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, (NevSom), Avdeling for sjeldne diagnoser, Oslo Universitetssykehus

Leder av komiteen

førsteamanuensis Cathrine Ebbing

Disputasleder

professor Tomas Eagan

Åpent for alle interesserte.

 

Lenke til digital disputas - http://link.uib.no/kristinestangenes