Hjem
Klinisk institutt 2

Disputas : Guro Kristin Melve

Avhandlingens tittel

"Immunoregulatory networks in healthy adult allogeneic stem cell donors "

Opponenter:

  1. Docent, PhD, överläkare Agneta Wikman, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukehuset og CLINTEC, Karolinska Institutet
  2. PhD MHA, overlege Richard Willfred Olaussen, Seksjon for celleterapi, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Thomas Knoop

Disputasleder

Professor Lars Helgeland

Åpent for alle interesserte.

 

Link til disputas:  http://link.uib.no/guro_melve