Hjem
Klinisk institutt 2

Disputas : Dinka Smajlagić

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Parental and Environmental Effects in the Genetics of Neurodevelopmental Disorders and Related Traits"

Opponenter:

  1. Associate Professor Tinca JC Polderman, Amsterdam UMC
  2. Professor Thomas Espeseth, University of Oslo

Leder av komiteen

Professor Ola Myklebost

Disputasleder

Professor Nils-Halvdan Morken

Åpent for alle interesserte.

 

Digital disputas - http://dinkasmajlagic.link.uib.no/