Hjem
Klinisk institutt 2
Utlysning

Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens (CAMRIA) - utlysning

Trond Mohn stiftelsen har, sammen med Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus, etablert CAMRIA senteret. Relevante forsknings- og kliniske miljøer inviteres nå til å fremme prosjekt som vil forme aktiviteten i senteret.

Laboratory activity
Foto/ill.:
UiB, Eivind Senneset

Hovedinnhold

CAMRIA senteret, et forskningssenter etablert av Trond Mohn stiftelsen i samarbeid med det medisinske fakultet, det matematisk- naturvitenskapelige fakultet og det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus ønsker å bidra til å bekjempe antimikrobiell resistens. Senteret vil bruke en unik og interdisciplinær tilnærming ved å bringe sammen verdensledende ekspertise innen klinisk mikrobiologi, mikrobiell genomikk, bioinformatikk, matematikk, samfunnsvitenskap og klinisk medisin og skape et sterkt miljø som bygger bro mellom grunnforskning, klinisk forskning og anvendt forskning.

Senteret er i starten av etableringsfasen og har lyst ut midler for 3-4 banebrytende prosjekt som vil danne forskningsaktiviteten i senteret i de kommende årene.

Utlysningsteksten beskriver CAMRIA, senterets tematiske områder og målsettinger i tillegg til detaljert informasjon om selve søknadsprosessen. Søkere må bruke denne malen i prekvalifiseringsrunden. En ekstern komité vil evaluere skissene i prekvalifiseringsrunden etter evalueringskriterier som er beskrevet i selve utlysningsteksten ved å følge dette dokumentet. Prekvalifiseringssøknader som ikke bruker oppgitt mal eller som mangler vedlegg, eller som kommer inn etter fristen vil ikke bli vurdert.

Fristen for prekvalifiseringsrunden er 15.03.2021 kl. 12:00.