Hjem
Klinisk institutt 2

Prøveforelesning - Håvard Keilegavlen

Hovedinnhold

Oppgitt emne:                “CRTP vs CRTD. Europeisk praksis i lys av internasjonale retningslinjer”