Hjem
Klinisk institutt 2
Disputas

Disputas : Yasaman Pakdaman

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Dysfunction of the protein quality control system in neurodegeneration: A study of the co-chaperone and ubiquitin ligase CHIP in vitro and in zebrafish"

Opponenter:

  1. PhD/Professor Nico Dantuma, Karolinska
  2. MD, PhD/Researcher Kaja Kristine Selmer, Oslo University Hospital

Leder av komiteen

MD, PhD/Professor Silje Skrede

Disputasleder

Professor Lars Herfindal

Åpent for alle interesserte.