Hjem
Klinisk institutt 2
Disputas

Disputas : Kjersti Elvestad Hestetun

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Predictive and prognostic markers in localized colon cancer"

Opponenter:

  1. Professor Mef C. Nilbert, PhD, MD., Lund University, Sweden
  2. Overlege, forsker. Kjetil Boye, PhD, MD., Oslo Universitetssykehus

Leder av komiteen

Forsker Bergithe Eikeland Oftedal, PhD, MSc.

Disputasleder

Professor Silke Appel, PhD, MSc.

Åpent for alle interesserte.