Hjem
Klinisk institutt 2
Disputas

Disputas : Johannes Just Hjertaas

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Measurement of left ventricular deformation using 3D echocardiography"

Opponenter:

  1. Associate Professor Denisa Muraru, University of Milan Bicocca, Milano, Italia
  2. Professor Thor Edvardsen, Universitetet i Oslo

Leder av komiteen

Professor Odd Helge Gilja

Disputasleder

Professor Ketil Grong

Åpent for alle interesserte.