Hjem
Klinisk institutt 2
Disputas

Disputas : Gunhild Brørs

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Health literacy in patients with coronary artery disease following percutaneous coronary intervention"

Opponenter:

  1. Professor Anita Kärner Köhler, Linköping University,
  2. Professor Henrik Schirmer, University in Oslo

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Venny Lise Kvalheim

Disputasleder

Professor Stig Harthug

Åpent for alle interesserte.