Hjem
Klinisk institutt 2
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Ingrid Gurvin Rekeland

Hovedinnhold

«Long-covid-19: Diagnose, epidemiologi, patofysiologi og behandlingsmuligheter»