Hjem
Klinisk institutt 2

Forskerutdanning

Forskerutdanningen er en viktig del av aktiviteten ved Klinisk institutt 2.

Illustrasjonsbilde av laboratorieforsøk

Hovedinnhold

I tillegg til veiledning på PhD-nivå, tilbyr vitenskapelig ansatte ved instituttet veilederansvar for forskerlinjestudenter, og for masterstudenter tilknyttet masterprogram som tematisk er i tråd med instituttets fagfelt. Klinisk institutt 2 arrangerer også flere kurs for både masterstudenter og stipendiater.

Dersom du har noen spørsmål angående opptak til forskerutdanning kan du sende en e-post til seniorkonsulent Irene Hjelmaas - irene.hjelmaas@uib.no