Hjem
Klinisk institutt 2

Undervisning

På Klinisk institutt 2 (K2) foregår mye av teoriundervisningen for medisinstudentene i undervisningsarealer på de ulike avdelinger på Haukeland universitetssykehus. Praktisk undervisning foregår på sykehusavdelingene og på Ferdighetssenteret.

Hovedinnhold

 

Undervisningen i farmasistudiet er spredt over flere institutt på Det medisinske fakultet og på Kjemisk institutt på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Klinisk institutt 2 har ansvar for farmakologiundervisningen som stort sett foregår i sentralblokken på sykehuset, eller på Bygg for biologiske basalfag (BBB). K2 har også hovedansvar for masteroppgaven i farmasi i samarbeid med andre institutt hvor studentene får veiledning.

De øvrige emnene som Klinisk institutt 2 har ansvar for foregår hovedsakelig på undervisningsrom i laboratoriebygget, BBB  og på Haukeland universitetssykehus. For emner med laboratoriekurs, så avvikles disse på laboratorier i BBB.