Hjem
Klinisk institutt 2

Velkommen til Klinisk institutt 2

Klinisk medisin 2 (K2) har som oppgave å drive medisinsk forskning, veiledning og undervisning på høyt internasjonalt nivå for å oppnå fakultetets visjon «ny kunnskap for bedre helse». Instituttet har viktige oppgaver både i legeutdanningen, mastergradutdanning og Phd-utdanning innen medisin og farmasi.

Hovedinnhold

Aktivitetene omfatter undervisning og klinisk forskning innen fagområdene:

Kardiologi, Thoraxkirurgi, Karkirurgi

Lungemedisin, Geriatri

Infeksjonsmedisin, Mikrobiologi, Immunologi, Revmatologi

Gynekologi, Obstetrikk, Pediatri

Genetikk

Endokrinologi, Endokrinkirurgi, medisinsk biokjemi

Hematologi, Onkologi -

Farmasi - Farmakologi

Instituttet er et av fem institutt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Hovedaktiviteten til K2 er lokalisert i Laboratoriebygget på campus. Det er også mye aktivitet knyttet til en rekke avdelinger ved Haukeland universitetssykehus og Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass.