Hjem
Klinisk institutt 2
Nyhet

Sunn og Frisk

Forsker Oddrun Anita Gudbrandsen og PhD-kandidat Linn Anja Vikøren ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen søker deltakere til en studie på helseeffekter av inntak av proteiner fra fisk og kjøtt. Både voksne og barn med overvekt eller fedme er ønsket.

Hovedinnhold

Studien ledes av forsker Oddrun Anita Gudbrandsen. Ta gjerne kontakt på epost (protein@k2.uib.no) dersom du ønsker å delta i studien eller ønsker mer informasjon, så ringer vi deg tilbake.

Det er gjort få studier på helseeffekter av fisk og kjøtt på mennesker. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om inntak av fileter fra fisk eller kjøtt tre ganger i uken kan forbedre kroppens toleranse for sukker og redusere fettinnholdet i blodet. Vi vil også undersøke om vi kan se endringer i kroniske betennelsestilstander og leddsmerter i løpet av den tolv uker lange studieperioden.

Både fisk og kjøtt er gode proteinkilder, og inneholder alle aminosyrer som er nødvendige for at kroppen skal fungere optimalt.

Vi søker deltakere som oppfyller disse kriteriene:

* Voksne: 20-55 år, med BMI over 28

*Barn: 9-12 år, med aldersjustert BMI over 25

Deltakerne kan ikke bruke medisiner som påvirker blodsukkeret eller kolesterolet.

Vi vil sammenligne proteininntak fra tre ulike kilder: mager fisk (torsk), fet fisk (laks) og kjøtt (blandet). Vi har allerede sett at voksne har god nytte av 5 fiskemåltider per uke, men vi vet ikke hvordan overvektige vil reagere på andre proteinkilder enn fisk. I disse to studiene vil vi redusere inntaket til tre proteinrike middager per uke med torsk/laks/kjøtt, og vi vil også se om det er like gunstig for barn som for voksne. Vi oppfordrer familier, voksne og barn til å melde seg på. Alle foresatte med barn i studien får tilbud om å delta på matlagingskurs (3 timer).


Undersøkelsene

Blodprøvetakning vil bli utført av kvalifisert helsepersonell.

Deltakerne vil bli innkalt til undersøkelser ved oppstart, etter fire uker og ved avslutning etter 12 uker. Vi vil ta fastende blodprøver, urinprøve, måle høyde og vekt, og deltakerne blir bedt om å registrere matinntak og fysisk aktivitet for utvalgte perioder.

Fra noen av de voksne ønsker vi også prøver av avføring og spytt, og for noen kan det være aktuelt å gjennomgå en sukkerbelastningstest for å undersøke insulinfølsomheten.

Alt prøvemateriale og alle resultater vil bli kodet for å sikre anonymitet. Vi oppretter en biobank med blodprøver, avføring, urin og spyttprøver i låst ultrafryser ved Universitetet i Bergen. Prøvene vil bli analysert av kvalifisert personale ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen.

 

Mulige fordeler og ulemper

Personer med allergi mot fisk eller kjøtt kan ikke inkluderes i studien, men utover det forventer vi ikke at studien skal medføre ulemper for deltakerne. Deltakerne vil få en grundig helsekontroll med både tradisjonelle målinger som ellers utføres hos lege/sykehus og mer dypere utredning som kun utføres i forskningslaboratorier.

 

Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?

Alle opplysninger og prøver vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deltakerne til opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deltakerne.  Det vil ikke være mulig å identifisere deltakerne i resultatene av studien når resultatene publiseres. Alle deltakere har rett til innsyn i egne prøveresultater.