Hjem
Klinisk institutt 2
Nyhet

Forskningspresentasjoner fra 2015

Er du forsker med tilknytning til Klinisk Institutt 1 (K1), Klinisk Institutt 2 (K2) eller Helse-Bergen? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2015.

Forskningspresentasjoner fra 2013
Foto/ill.:
Randi Holmås, UiB

Er du forsker med tilknytning til Klinisk institutt 1 (K1), Klinisk institutt 2 (K2) eller Helse-Bergen? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2015.


Du er velkommen til å melde inn enten én muntlig presentasjon eller én poster. I år er det dessverre ikke mulig å delta med begge deler.

Posterutstilling i Vestibylen, Haukeland Universitetssykehus 25. - 29. januar 2016.

  • Opprinnelig poster skal ikke stilles ut; vi gjør nytt opptrykk av samtlige.
  • Innsending av poster skjer digitalt i PDF-format. Husk å sjekke kvaliteten på posteren nøye før innsending.
  • Det vil bli arrangert en "posterrunde" onsdag 27. januar, hvor deltagerne kort skal presentere posteren sin for juryen.

 

Muntlige presentasjoner 28. januar 2016

  • 10 minutter muntlig presentasjon + 5 minutter til diskusjon.
  • Power-Point-fil medbringes på USB.
  • Vi oppfordrer til å holde innlegg på opprinnelig språk.
  • Tilhørerne vil komme fra ulike medisinske miljø. Har man tidligere holdt innlegget i et svært spesialisert forum, kan det være lurt å gi noe mer bakgrunn/omarbeide i henhold til dette.
  • OBS! På grunn av tidshensyn må vi sette en øvre begrensning på 20 muntlige presentasjoner. De første 20 påmeldte får delta.


Premiering

De tre beste presentasjonene i hver klasse premieres etter vurdering av juryen som oppnevnes av forskerskolen. Juryen vil legge vekt på det vitenskapelige innholdet, men vil også ta hensyn til utforming av presentasjonen. I år har vi en ny premie: «Folkets favoritt»

 

Påmelding

Du kan melde deg på ved å sende en e-post til: forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no


Vennligst send abstraktet du brukte på konferansen eller kongressen i Word-format, i tillegg til posteren i PDF-format. Merk filen og emnefeltet med etternavnet ditt, etterfulgt av fornavnet, samt tilhørighet (K1, K2, Helse-Bergen) når du skal sende filen.


Husk å lage et kort og enkel norsk sammendrag (ca. 50-100 ord) som kan lett forstås av et ikke-vitenskapelig publikum.

Har du spørsmål, vennligst send en e-post til e-postadressen ovenfor.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2015