Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Nyheter

Stiller ut fengselsdesign på Nordens største møbelmesse

Elleve bachelorstudenter ved Fakultet for kunst, musikk og design stiller ut på Stockholm Furniture & Light Fair, som er den viktigste arenaen for møbelprodusenter og designere i Norden.

De elleve  bachelorstudentene fra Institutt for design som skal til Stockholm Furniture & Light Fair 2017
De elleve bachelorstudentene fra Institutt for design som skal til Stockholm Furniture & Light Fair 2017 er f.v. Lena Mari Skjoldal Kolås, Tora Schei Rørvik, Frid Smelvær Høgelid, Camilla Figueroa, Lea Naglestad Sangolt, Elisabeth Frafjord Solberg, Kamilla Stokkevåg, Astrid Emmerhoff Lothe, Vilde Sæternes Johannesen, Amanda Ivarsøy Kovács, Madeleine Mikkelsen.
Foto/ill.:
Trude S. Pedersen

Hovedinnhold

Stockholm Furniture & Light Fair er verdens største møteplass for skandinavisk møbel- og lysdesign, og foregår i år fra 7. - 11. februar 2017. Her får studenter og nyetablerte designere en unik mulighet til knytte kontakter med produsenter og til å vise seg fram for presse og andre innenfor bransjen. Stockholm Furniture & Light Fair har i dag posisjonert seg den viktigste messen for skandinavisk design i verden.

I år presenterer studentene objekter som på ulike måter tar utgangspunkt i et prosjekt de har hatt sammen med Kriminalomsorgen Region vest i Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel. Studentene har laget møbler og objekter fra de innsattes avdelinger i fengselet, som fengselsceller, spiserom eller besøksrom eller objekter som kan lages av de innsatte i fengselets verksteder. Noen av studentene har laget møbler og objekter til hjemmesituasjoner, som overgangsleilighet eller botilbud etter soning. Objektene som vises i Greenhouse i Stockholm er fullskala prototyper laget av studentene, hovedsakelig i fakultetets verksteder.

Viktig arena

- Stockholm Furniture & Light Fair er en svært viktig arena for studentene å vise seg fram på. Kontakten mellom studenter og produsenter har i mange tilfeller ført til at de utstilte prototypene har endt opp som ny design på messen neste år, sier prosjektleder Dave Vikøren, designprofessor ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

De elleve studentene går tredjeåret på bachelorstudiet i design med fordypning i møbel- og romdesign/interiørarkitektur ved KMD. Disse er: Astrid Emmerhoff Lothe, Camilla Figueroa, Amanda Ivarsøy Kovács, Kamilla Stokkevåg, Lena Mari Skjoldal Kolås, Madeleine Mikkelsen, Vilde Sæternes Johannesen, Lea Naglestad Sangolt, Frid Smelvær Høgelid, Elisabeth Frafjord Solberg, Tora Schei
Rørvik.

Se album på facebook med bilder av alle prototypene her.

Følg studentene på Instagram her.