Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
FAKULTETSSTYRET

Dagsorden til fakultetsstyremøte 29. - 30 mars 2017

Møtet blir holdt på Litteraturhuset i Bergen 29. mars fra kl. 12.00 og 30. mars fra kl. 09.00 - 12.00.

Hovedinnhold

Saksliste

S 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 19/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 19. januar 2017
S 20/17 Fullmaktssaker
- Måltall for opptak, Institutt for kunst og Institutt for design for studieåret 2017/2018
S 21/17 Orienterings- og referatsaker
-Årsrapport fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
-Regnskapsstatus
S 15/17 Innledende strategiprosess ved Fakultet for kunst, musikk og design – presenteres i møtet
S 16/17 Ledelsesmodell og sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Fakultet for kunst, musikk og design
S 22/17 Oppnevning av valgstyre for valggjennomføring våren 2017
S 23/17 Budsjettprosess for 2018 for Fakultet for kunst, musikk og design
S 24/17 Forskningsmelding for Fakultet for kunst, musikk og design
S 25/17 Forskerutdanningsmelding for Fakultet for kunst, musikk og design
S 26/17 Utdanningsmelding for Fakultet for kunst, musikk og design
S 27/17 HMS-årsrapport
S 28/17 Budsjett 2017. Opprettelse av stilling i musikkterapi
S 29/17 Eventuelt