Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Bachelorutstillingen 2017

Sondre Haaland Bjelland

Illustrasjon av Sondre Haaland Bjelland

Med "Den synkende byen" ville jeg lage en tegneserie som innbyr til utforskning av omgivelsene den utspiller seg i. Mystikk stimulerer fantasien, og forhåpentligvis opplever lesere dette arbeidet på forskjellige måter.

sondrehb92@gmail.com

www.instagram.com/sondrehb