Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Valgstyret og nominasjonskomiteer

Ved hvert fakultet oppnevner fakultetstyret et valgstyre. Dette har ansvar for alle valg ved fakultetet og instituttene, og for veiledning av nominasjonskomiteene. Videre oppnevnes det én egen nominasjonskomite for hvert av valgene til dekan, fakultetsstyre og instituttråd.

Hovedinnhold

Valgstyret ved KMD

Leder: TBA
Sekretær: Mona Størseth Emmerhoff

Gruppe A: Petter Stigar og Bente Irminger
Gruppe B: Siren Elise Wilhelmsen 
Gruppe C: Anne-Len Aase Thoresen
Gruppe D: Elham Andalib

Nominasjonskomite ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst

Gruppe A: Herbert Wiegand
Gruppe B: Magnhild Nordahl
Gruppe D: TBA

Nominasjonskomite ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Gruppe A: Jarle Rotevatn
Gruppe B: TBA
Gruppe C: Morten Norheim
Gruppe D: TBA

Nominasjonskomite ved Institutt for design

Gruppe A: Charles Michalen
Gruppe B: Siv Lier
Gruppe C: Sara Bjørneset
Gruppe D: TBA