Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
KMD

Ph.d.-utdanningen ved Fakultet for kunst, musikk og design

For stipendiater og veiledere Siden er under arbeid høsten 2022.

Hovedinnhold

Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

Forskrift for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB (Lovdata)

Programbeskrivelse ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

 

1. Søknad og opptak 

1.1.1 Søknad om opptak til ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid (Bokmål)

1.3.1 Avtale om opptak til ph.d.-utdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB (Bokmål)

1.4.1 Plan for individuell opplæringsdel (10 sp.) (Bokmål)

 

2. Gjennomføring 

Midtveisevaluering av ph.d.-arbeidet bør normalt finne sted i tredje eller fjerde semester. Kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet. Evalueringsgruppen skal ta stilling til faglig status og framdrift og skal gi tilbakemelding til både kandidaten, veilederen og fakultetet. Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige forsinkelse eller svakheter ved ph.d.-arbeidet, skal fakultetet i samarbeid med veiledergruppe og kandidat, iverksette tiltak for å korrigere situasjonen.
Rutine for midtveisevaluering ved KMD.
Evalueringskomiteens rapport om gjennomført midtveisevaluering
Hovedveileders rapport
Kandidatens selvrapport
 

3. Avslutning 

Ph.d.-resultatet skal bestå av et kunstnerisk resultat samt materiale som dokumenterer kunstnerisk refleksjon. Det kunstneriske resultatet skal være et selvstendig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til nivå og etiske krav innen fagområdet. Ph.d.-resultatet skal ligge på et nivå som gjør at det bidrar til utvikling av ny kunnskap, innsikt og erfaring innen fagområdet. Det kunstneriske resultatet skal være et kunstnerisk arbeid på høyt nivå når det gjelder originalitet, uttrykk, koherens og formidling. Det kunstneriske resultatet skal presenteres offentlig i form av en konsert, forestilling, utstilling el.lgn.

Søknad om bedømmelse

 

Annen informasjon 

Nasjonal forskerskole for kunstnerisk utviklingsarbeid

Norwegian Artistic Research School

Grieg Research School (music)

Retningslinjer for bruk av stipendiatens pliktarbeid

 

Vitenskapelig ph.d. i musikkvitenskap, musikkterapi eller musikkpedagogikk

Griegakademiet - Institutt for musikk er del av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Kandidater ved Griegakademiet som ønsker å gjennomføre en vitenskapelig ph.d. i musikkvitenskap, musikkterapi eller musikkpedagogikk søker opptak til og blir formelt tilknyttet ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet (HF), ettersom KMD har ikke et eget vitenskapelig ph.d.-program.  Informasjon om opptak, regelverk og kursplan ved HF finner du her:  

Forskarutdanning ved Det humanistiske fakultet

Forlengelse av ph.d.-perioden grunnet korona-situasjonen

 

Visuell fremstilling av stipendialøpet
Foto/ill.:
KMD