Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
KMD

For veiledere og ph.d.-kandidater ved KMD

På disse sidene samler vi relevant materiale for veiledere, stipendiater og ph.d.-kandidater ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

Hovedinnhold

Forlengelse av ph.d.-perioden grunnet korona-situasjonen

Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid - Regelverk, skjema og rutiner

Regler og forskrifter 

Forskrift for ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB (Lovdata)

Programbeskrivelse ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

 

1. Søknad og opptak 

1.1.1 Søknad om opptak til ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid (Bokmål)

1.2.1 Søknad om overgang til ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen og innpassing av fag for stipendiater tatt opp i program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Bokmål)

1.3.1 Avtale om opptak til ph.d.-utdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB (Bokmål)

1.3.1 Avtale om faglig veiledning del B Biveileder 

1.4.1 Plan for individuell opplæringsdel (10 sp.) (Bokmål)

About budget and funding

Budsjettmal excel  - link på denne websiden 

 

2. Gjennomføring 

2.4.1 Midtveisevaluering - Skjema for selvrapportering 

2.5.1 Midtveisevaluering – Hovedveileders rapport 

2.6.1 Evalueringskomiteens rapport om gjennomført midtveisevaluering 

2.7.1 Endelig godkjenning av gjennomført opplæringsdel (30 sp.) 

3. Avslutning 

3.1.1 Søknad om bedømmelse av kunstnerisk ph.d.-resultat

3.2.1 Proposal for members of Assessment Committee (English)

3.3.1 Habilitetserklæring, bedømmelseskomité 

Rutiner 

KMDs rutine for oppnevning av veiledere

KMDs rutine for midtveisevaluering

Retningslinjer for pliktarbeidet

Annen informasjon 

Nasjonal forskerskole for kunstnerisk utviklingsarbeid

Norwegian Artistic Research School

Grieg Research School (music)

 

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Om Stipendiatprogrammet 

Etter at UiB, KHiO, NTNU og NMH i løpet av 2018 har opprettet egne ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid, vil Stipendiatprogrammet under Program for kunstnerisk utviklingsarbeid fases ut. Informasjonen her vil bli endret når KMD ikke lenger har stipendiater i Stipendiatprogrammet.

Retningslinjer for Stipendiatprogrammet fra 2017 

Retningslinjer for Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 2017

Obligatorisk del, studie- og kursplan

Oversikt over stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid ved KMD

Evaluering av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 2015

"Den norske modellen" - evaluering av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 2015

 

Vitenskapelig ph.d. i musikkvitenskap, musikkterapi eller musikkpedagogikk

Griegakademiet - Institutt for musikk er del av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Kandidater ved Griegakademiet som ønsker å gjennomføre en vitenskapelig ph.d. i musikkvitenskap, musikkterapi eller musikkpedagogikk søker opptak til og blir formelt tilknyttet ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet (HF), ettersom KMD har ikke et eget vitenskapelig ph.d.-program.  Informasjon om opptak, regelverk og kursplan ved HF finner du her:  

Forskarutdanning ved Det humanistiske fakultet

Grieg Research School

Veiledning

Presentasjon fra informasjonsmøte for KMDs veiledere i kunstnerisk utviklingsarbeid, januar 2019

Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved Universitetet i Bergen

Nina Malterud: Supervisors Support - Some Specific Challenges. SHARE Handbook for Artistic Research Education 2013 

Acts of Creation. Thoughts on artistic research supervision. Redaktører: Henrik Frisk, Karin Johansson og Åsa Lindberg-Sand, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2016 

Articulations of supervision in artistic research. Practice, theory and method as part of the same trajectory. Powerpoint fra forelesning av Henrik Frisk 2017 (pdf).

Om kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk ph.d.  

Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, Universitets- og høgskolerådet:

Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid (norsk)

Research and Development in the Arts. 1995-2015: 20 years with artistic research (English)

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

The 'Florence Principles' on the Doctorate in the Arts. A position paper on the doctorate in the arts. Publisert av ELIA 2017.