Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Fakultetsstyret ved KMD

Fakultetsstyremøte 1. februar 2018

Møllendalsveien 61, rom 301. Klokken 11:00 - 15:30

Agenda

S 1/18 - Godkjenning av innkalling og saksliste

S 2/18 - Godkjenning av protokoll fra møte 14. desember 2017

S 3/18 Orienterings- og referatsaker

Orienteringssaker

- Nytt phd program i Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)

- PKU- høringen (fra før jul) – skriftlig

- Status i strategiprosessen /nb/kmd/112800/strategiprosess

- Regnskapsrapport pr. desember 2017

- Supplering av medlemmer i ansettelsesutvalget

S 4/18 Fullmaktssaker

Ingen saker

S 5/18 Regnskap 2017, med overføringer

S 6/18 Budsjett 2018- arealkostnader til stipendiatarbeidsplasser

S 7/18 Tiltaksplan for KMD for å redusere bruken av midlertidige stillinger

S 8/18 Eventuelt