Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Beredskap, innmelding av feil og mangler ved bygg og utstyr

Feil, mangler og beredskap

Vi ønsker en trygg hverdag for studenter, ansatte og besøkende. Sikkerhet er alles ansvar. Meld fra om feil, mangler ved rom og bygninger, og uønskede hendelser.

Hovedinnhold

UiB har en rekke meldingssystemer, her finner du lenker til UIBs sentrale sider om sikkerhet og beredskap og annen viktig informasjon når uhellet eller behovet oppstår.
sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Denne siden beskriver også hva som kan gjøres forebyggende for en hel del situasjoner. Merk at alle har et ansvar for å sette seg inn i og følge sikkerhetsbestemmelsene.
IT har brukerstøtte for studenter, bruk det.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81
Ved fare for liv, helse og sikkerhet;
Brann (110)
Politi (112)
Ambulanse (113)

Vakthold og adgang

Alle studenter og ansatte får et eget kort som skal benyttes for å ha tilgang til relevante områder. Dette er din personlige eiendel, og skal ikke lånes bort til andre. Dersom du observerer uvedkommende i bygget kontakt vakttelefonen 55 58 80 81. Dersom hensynet til sikring av bevis, pågripelse av skadevolder eller det er behov for øyeblikkelig hjelp, ring alarmtelefon 112. 

Feil og mangler i rom eller bygninger

Alle som har tilknytning til UiB har en plikt til å melde fra dersom det oppdages feil eller mangler ved rom eller bygninger. Dette er enkelt, og kan behov kan utbedres raskt dersom feil meldes raskt. Alle saker som gjelder feil og mangler skal meldes om til Lydia.

Studentens ansvar under utenlandsopphold

Studentens ansvar:

 • vite hvem som er administrativ koordinator ved instituttet/studieprogrammet og hvem ved UiB som kan kontaktes ved behov
 • holde UiB oppdatert om adresse, e-postadresse, telefon i utlandet, fortrinnsvis gjennom studentweb
 • sjekke e-post jevnlig under utenlandsoppholdet
 • registrere seg ved den stedlige norske utenriksstasjon der dette anbefales
 • tegne forsikring som er tilpasset studentens utenlandsopphold
 • ta nødvendige vaksiner
 • orientere seg om forholdene i området hvor man oppholder seg og følge råd fra lokale myndigheter og vertsuniversitetet
 • opptre ansvarlig for å redusere risikoen for å havne i farlige situasjoner
 • følge gjeldende feltinstrukser
 • registrere kontaktperson ved krisesituasjoner i studentweb
 • gjøre seg kjent med UiBs beredskapsbrosjyre (English version), som gir råd og tips om helse og trygghet under oppholdet