Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Brukerutvalg ved KMD

Fakultet for kunst, musikk og design har to brukerutvalg, ett for Møllendalsveien 61 og ett for Lars Hillesgate 3 (Griegakademiet). Her finner du mandat, sammensetning og referater fra disse utvalgene.

Hovedinnhold

OM BRUKERUTVALGET for Møllendalsveien 61

Mandat

Brukerutvalget har i mandat å:

 • Foreslå hvordan bruken av Møllendalsveien 61 (M61) skal evalueres, og igangsette evalueringen, slik at det hentes inn et godt informasjonsgrunnlag for å ta videre beslutninger. Gruppen har et særskilt ansvar for at evalueringen er demokratisk og at de som ønsker får bidra med innspill (oppsummert i rapporten «Møllendalsveien 61 (M61): Erfaringer etter prøvedriftsperioden oktober 2017 – mars 2018», 01.03.2018).
 • Utvikle ett eller flere alternativer til revidert bruk av bygget. Dette inkluderer å foreslå fysiske endringer, bedre driftsrutiner og eventuelt nye systemer. 
 • Gi nødvendige anbefalinger for prioriteringer av tiltak, og sikre at ansatte og studenter får uttale seg om og ha innvirkning på valg av løsninger. 
 • Sikre fremdrift, slik at nødvendige endringer er gjennomført innen 1. august 2018. 

Felles verdigrunnlag

Brukerutvalget har lagt til grunn følgende verdier/målsettinger som viktige for fremtidig bruk av Møllendalsveien 61:

 • At vi skaper et felles eierskap til bygget, er generøse med hverandre og bidrar til å skape respekt for hverandres fagområder.
 • At vi tilrettelegger for mest mulig aktivitet, slik at bygget blir fullt av liv, også på kveldstid og i helger, til glede både for egne studenter og ansatte, men også for kunst- og designmiljøet i regionen.  
 • At det er mulig å oppnå dyp konsentrasjon mens man arbeider i bygget.
 • At vi legger til rette for små fellesskap i det store fellesskapet.
 • At vi opprettholder «ideen» om utdanningen (med røtter i Kunst- og designhøgskolen i Bergen), og at det er vi som former bygget, fremfor at bygget former oss.
 • At vi verner om muligheten til å jobbe i kombinasjonen mellom studio-/verkstedpraksis, og at det etableres forståelse for sensitiviteten i skapende prosesser.
 • At bygget brukes slik at vi fremmer sterke fagdisipliner, som kan gi grobunn for tverrfaglighet.
 • At vi ivaretar også de som skal besøke bygget, slik at de opplever seg velkomne, men ikke så hjemme at de bryter inn i intimsonene våre. 
 • At alle som kommer inn i bygget får et godt førsteinntrykk (også nye studenter og ansatte som ankommer).

REFERAT fra brukerutvalget for Møllendalsveien 61

2023 03 17 Referat fra møtet i brukerutvalget 17. mars 2023.pf (uib)

2023 01 25 Referat fra møtet i brukerutvalget 25. januar 2023.pdf (uib.no)

2022 12 09 Referat fra møtet i brukerutvalget 9. desember 2022.pdf (uib.no)

2022 10 28 Referat fra møtet i brukerutvalget 28. oktober 2022.pdf (uib.no)

2022 09 07 Referat fra møtet i brukerutvalget 7. september 2022.pdf (uib.no)

2022 06 14 Referat fra møtet i brukerutvalget 14. juni 2022.pd (uib.no)

2022 05 03 Referat fra møtet i brukerutvalget 3. mai 2022.pdf (uib.no)

2022 03 15 Referat fra møtet i brukerutvalget 15. mars 2022.pdf (uib.no)

2022 01 25 Referat fra møtet brukerutvalget 25. januar 2022.pdf (uib.no)

2021 12 08 Referat fra møtet i Brukerutvalget 8. desember 2021.pdf (uib.no)

2021 10 29 Referat fra møtet i Brukerutvalget 29. oktober 2021.pdf (uib.no)

2021 09 07 Referat fra møtet i Brukerutvalget 7 september 2021.pdf (uib.no)

2021 06 08 Referat fra møtet i Brukerutvalget 8. juni 2021.pdf (uib.no)

2021 05 11 Referat fra møtet i Brukerutvalget 11. mai 2021.pdf (uib.no)

2021 04 13 Referat fra møtet i brukerutvalget 13. april 2021.pdf (uib.no)

2021 03 09 Referat fra møtet i Brukerutvalget 9. mars 2021.pdf (uib.no)

2021 02 09 Referat fra møtet i brukerutvalget 9. februar 2021.pdf (uib.no)

2021 01 12 Referat fra møtet i Brukerutvalget 12. januar 2021.pdf (uib.no)

2020 09 08 Referat fra møtet i Brukerutvalget 8. september.pdf (uib.no)

2020 02 18 Referat fra møtet i Brukerutvalget 18. februar.pdf (uib.no)

2020 01 21 Referat fra møtet i Brukerutvalget 21 januar.pdf (uib.no)

2019 11 26 Referat fra møtet i Brukerutvalget 26. november 2019.pdf (uib.no)

2019 09 18 Referat fra møtet i Brukerutvalget 18. september 2019.pdf (uib.no)

2019 08 15 Referat fra møtet i Brukerutvalget 14. august 2019.pdf (uib.no)

2019 06 13 Referat fra møtet i Brukerutvalget 13. juni 2019.pdf (uib.no)

2019 05 10 Referat fra møtet i Brukerutvalget 10. mai 2019.pdf (uib.no)

2019 03 27 Referat fra møtet i Brukerutvalget 27. mars 2019.pdf (uib.no)

2019 02 25 Referat fra møtet i Brukerutvalget 25. februar 2019.pdf (uib.no)

2018 11 26 Referat fra møtet i Brukerutvalget 26.november 2018.pdf (uib.no)

2018 11 02 Referat fra møtet i Brukerutvalget 31 oktober 2018.pdf (uib.no)

2018 09 07 Referat fra møtet i Brukerutvalget 7.september 2018.pdf (uib.no)

2018 05 23 Referat fra møtet i Brukerutvalget 23.mai 2018.pdf (uib.no)

2018 03 15 Referat fra møtet i Brukerutvalget 15.mars 2018.pdf (uib.no)

2018 02 13 Referat fra møtet i Brukerutvalget 13. februar 2018.pdf (uib.no)

2018 01 29 Referat fra møtet i Brukerutvalget 29.januar 2018.pdf (uib.no)

2018 01 12 Referat fra møtet i Brukerutvalget 12.januar 2018.pdf (uib.no)

2018 01 05 Referat fra møtet i Brukerutvalget 5. januar 2018.pdf (uib.no)

 

 

Om brukerutvalget for Lars Hillesgate 3 (Griegakademiet)

Mandat

Brukerutvalget har i mandat å:

 • Foreslå hvordan bruken av Griegakademiet (og tilhørende lokaliteter) skal evalueres, og igangsette evalueringen, slik at det hentes inn et godt informasjonsgrunnlag for å ta videre beslutninger. Gruppen har et særskilt ansvar for at evalueringen er demokratisk og at de som ønsker får bidra med innspill.
 • Utvikle ett eller flere alternativer til revidert bruk av bygget. Dette inkluderer å foreslå fysiske endringer, bedre driftsrutiner og eventuelt nye systemer.
 • Gi nødvendige anbefalinger for prioriteringer av tiltak, og sikre at ansatte og studenter får uttale seg om og ha innvirkning på valg av løsninger.
 • Sikre fremdrift, slik at nødvendige endringer er gjennomført innen 1. august 2019.
   

Utvalget skal gi nødvendige anbefalinger for prioriteringer av tiltak, og sikre at ansatte og studenter får uttale seg om og ha innvirkning på valg av løsninger. Herunder:
-    God bruk av alle våre undervisningslokaler
-    Anbefale tiltak for å bedre kvalitet i undervisningslokaliteter. 
-    Vurdere søknader fra eksterne samarbeidspartnere
-    Foreslå tiltak for å fremme brukervennlighet i lokalene
-    Foreslå tiltak som kan bidra til bedre trivsel og orden i lokalene

Brukerutvalget bør gjennomgå nåværende lokaler for å sikre så effektiv som mulig bruk av alle våre lokaler, og være behjelpelig i å finne løsninger for utfordringer knytt til rombehov. 
 

Referat fra brukerutvalget for Lars Hillesgate 3

2023 02 01 Referat fra møtet i brukerutvalget 1. februar 2023.pdf (uib.no)

2022 11 23 Referat fra møtet i brukerutvalget GA 23. november 2022.pdf (uib.no)

2022 10 05 Referat fra møtet i brukerutvalget GA 5. oktober 2022.pdf (uib.no)

2022 06 15 Referat fra møtet brukerutvalget GA 15. juni 2022.pdf (uib.no)

2022 05 04 Referat fra møtet i brukerutvalget GA 4. mai 2022 (uib.no)

2022 03 16 Referat fra møtet i brukerutvalget GA 16. mars 2022.pdf (uib.no)

2202 01 26 Referat fra møte i brukerutvalget GA 26. januar 2022.pdf (uib.no)

2021 12 15 Referat fra møtet i Brukerutvalget GA 15. desember 2021.pdf (uib.no)

2021 10 27 Referat fra møte i brukerutvalget GA 27. oktober 2021.pdf (uib.no)

2021 06 09 Referat fra møte i brukerutvalget GA 8. september 2021.pdf (uib.no)

2021 05 12 Referat fra møte i brukerutvalget GA 12. mai 2021.pdf (uib.no)

2021 04 14 Referat fra møte i brukerutvalget onsdag 14 april.pdf (uib.no)

2021 01 13 Referat fra møtet i Brukerutvalget GA 13. januar 2021.pdf (uib.no)

2020 12 09 Referat fra møtet i Brukerutvalget GA 9. desember 2020.pdf (uib.no)

2020 11 11 Referat fra møte i brukerutvalget på GA 11. november 2020.pdf (uib.no)

2020 10 07 Referat fra møtet i Brukerutvalget GA 7. oktober 2020.pdf (uib.no)

2020 09 09 Referat fra møtet i Brukerutvalget 9. september 2020.pdf (uib.no)

2020 06 10 Referat fra møtet i Brukerutvalget 10. juni 2020.pdf (uib.no)

2020 02 12 Referat fra møtet i Brukerutvalget 12. februar 2020.pdf (uib.no)

2019 12 11 Referat fra møtet i Brukerutvalget 11. desember 2019.pdf (uib.no)

2019 10 23 Referat fra møtet i Brukerutvalget 23. oktober 2019.pdf (uib.no)

2019 09 13 Referat fra møtet i Brukerutvalget 13. september 2019.pdf (uib.no)