Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Om kunstnerisk utviklingsarbeid

Her finnes sentrale strategiske dokument og introduksjoner om kunstnerisk utviklingsarbeid/artistic research siden 2000.

Hovedinnhold

Om kunstnerisk utviklingsarbeid - Fakta og tekster i utvalg 2019 (pdf). Redigert av Fakultet for kunst, musikk og design, UiB og Fakultet for arkitektur og design/Det humanistiske fakultet, NTNU 

Vienna Declaration on Artistic Research (pdf). Policy paper 2020 fra de europeiske organisasjonene AEC, Cilect / GEECT, Culture Action Europe, Cumulus, EAAE, ELIA, EPARM, EQ-Arts, MusiQuE, SAR

Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i lover og forskrifter, historikk og kontekst, nasjonalt og internasjonalt (pdf).
Presentasjon ved Nina Malterud/Kjetil Solvik i UHR-Kunst, design og arkitektur 12.06.2019 i anledning møte med Lovutvalget som reviderer Lov om universiteter og høgskoler.

Om ny ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid (pdf). Kunnskapsdepartementet, 04.01.2018

«Den norske modellen». En evaluering av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (pdf). Rapport fra utvalg oppnevnt av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Oslo 01.12.2017

“The Florence Principles” on the doctorate in the arts (pdf). A publication by European League of the Institutes of the Arts (ELIA), 2016

Kunstens autonomi og kunstens økonomi, Kulturdepartementet 2015 (pdf)  

Artistic Research. An AEC Council ‘White Paper’, 2015. (AEC: Association Europeenne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen)

Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst 1995–2015: 20 år med kunstnerisk utviklingsarbeid  (pdf).
Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, Universitets- og høgskolerådet 

Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid  (pdf).
Rapport fra arbeidsgruppe – Jørgensenutvalget - som ble oppnevnt for å se om det ville være mulig og hensiktsmessig å utvikle resultatbaserte indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid. UHR 2007 

Kortversjon om arbeidet i Jørgensenutvalget: 
An attempt to create an indicator for performance-based funding of arts research in Norway.   (pdf).
Gunnar Sivertsen, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), Oslo, Norway, 2018 

Forarbeid til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid:Forslag til program for kunstnerisk kompetanseutvikling i kunstutdanningsinstitusjonene (pdf). Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole, 2000