Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Arkiv

Fakultetsstyret 2019

Møteplan og sakspapirer fra KMDs fakultetsstyremøter i 2019

Årstallet 2019 i svart mot hvit bakgrunn
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

- ARKIV -

Fakultetsstyret har følgende representanter:

Faste medlemmer

Leder: Dekan Frode Thorsen

 • Gruppe A: Faglig ansatte
  Førsteamanuensis Thomas Pihl (kunst)
  Førsteamanuensis Wolfgang Schmid (musikk)
  Førsteamanuensis Åse Huus (design)
 • Gruppe B: Stipendiater
  Stipendiat Ingrid Rundberg
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Studiekonsulent Kristine Vinje Haukaas
 • Gruppe D: Studenter
  Oda Ese (kunst)
  Erik Sæle (musikk)
  Kristine Rød (design)
 • Eksterne medlemmer:
  Morten Walderhaug
  Inger Stray Lien

Varamedlemmer

 • Gruppe A: Faglig ansatte

  Kunst:
  1. vara: Christine Hansen
  2. vara: Annette Marie Kierulf
  3. vara: Frans Jacobi

  Musikk:
  1. vara: Thomas T. Dahl
  2. vara: Signe Bakke
  3. vara: Harald Bjørkøy

  Design:
  1. vara: Mette L'Orange
  2. vara: Eli-Kirstin Eide
  3. vara: Gustav Kvaal

 

 • Gruppe B: Stipendiater

. vara: Sunniva Storlykken Helland
. vara: Siren Elise Wilhelmsen

 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. vara: Fredrik Malmedal Salhus
  2. vara: Kristian Skjold   

 

 • Gruppe D: Studenter

  Kunst:
  1. vara: Skade Marie Henriksen

  Musikk:
  1. vara: Solveig Åmdal

        Design:
       1. vara: Katrine Østergård 
       

 

 • Eksterne medlemmer:
  1. Geir Davidsen
  2. Ragna Aarli
  3. Rachel Troye
  4. Knut Ove Arntzen