Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Økonomimodell ved KMD

UiB skiftet økonomi- og lønnssystem fra 01.01.2021, og etablerte i den forbindelse ny økonomimodell.

Hovedinnhold

Dette innebærer nye koder som skal benyttes ved UiBs økonomi-/lønnssystemer. Ved KMD er særlig dette viktige endringer:
-    Koststed (8 siffer) er som før, men med to ekstra nuller, f.eks. 18100000 Kunstakademiet. 
-    Delprosjekt (eller Arbeidsordre) (9 siffer) erstatter tidligere bruk av Prosjekt- og Analyse-nummer. 

Koststed og Delprosjekt må registreres/oppgis ved økonomisk forpliktelser, dvs. ved bestillinger, utlegg, reise, timelønn, honorar, salg,…

Her er 3 vedlegg med informasjon om nye økonomikoder:

Spørsmål om denne informasjonen og budsjett 2021 kan rettes til Øivind Skaar.