Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Intern utlysning

Strategiske midler 2022

Det er nå mulig å søke strategiske midler for 2022. Under finner dere de to utlysningene med retningslinjer.

Hovedinnhold

Utlysning 1: KMD lyser ut midler som skal stimulere forskning i alle fagdisiplinene ved fakultetet

Det kan søkes om støtte til forskningsprosjekt, publisering, forskningsbasert undervisning eller etablering av nye forskningsgrupper. 

Prosjektmidler og midler til etablering av nye forskningsgrupper skal stimulere til prosjektutvikling og nettverksbygging som helst leder frem til større søknader om ekstern finansiering.

Søker må være ansatt ved KMD i fast eller åremålsstilling. Rammen for den enkelte søknad vil normalt ligge mellom 50 000 og 200 000 NOK.'

Prosjektet må gjennomføres i 2022.

Her finner du lenker til KMDs strategi og BOA handlingsplan.

Søknadene blir vurdert og rangert etter

  • Prosjektkvalitet og gjennomførbarhet
  • Relevans for KMD sine strategiske områder
  • Tverrfaglighet og/eller tverrfakultært samarbeid

Søknadskjema vil være tilgjengelig i Research Catalogue  5. desember for følgende fire søknadskategorier: Forskningsprosjekt, publikasjon, forskningsbasert undervisning og etablering av nye forskningsgrupper. Spørsmål om Research Catalogue og pålogging sendes til anne-len.thoresen@uib.no

 

Utlysning 2: KMD lyser ut strategiske midler til kunstnerisk utviklingsarbeid

UiBs styre har bevilget en strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid. Avsetningen er på 2 millioner kroner i 2022.

Bakgrunnen for avsetningen er at mulighetene for eksternfinansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid i universitets- og høyskolesektoren foreløpig er mindre enn for andre forskningsdisipliner. 

På denne bakgrunn lyser KMD ut prosjektmidler som skal stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid, både faglig og strategisk. Prosjektmidlene skal primært stimulere til prosjektutvikling og nettverksbygging som leder frem til større søknader om eksternfinansiering. Prosjekter med innslag av tverrfaglighet og/eller tverrfakultært samarbeid vil bli prioritert. Det samme gjelder prosjekter som retter seg inn mot UiBs strategiske satsinger  og KMDs strategi. Se også fakultetets BOA- handlingsplan. 

Rammen for den enkelte søknad vil ligge mellom 100 000 og 400 000 og prosjektet må gjennomføres i løpet av 2022. 

Prosjektene vil bli vurdert av en komite nedsatt av fakultetet. Endelig tildeling gjøres av fakultetets ledergruppe. 

Prosjektene vil bli vurdert og rangert etter følgende kriterier: 

  • Prosjektkvalitet og gjennomførbarhet 
  • Relevans for UiB og KMD sine strategiske områder 
  • Plan for å utvikle søknad(er) med ekstern finansiering 
  • Tverrfaglig og/eller tverrfakultært samarbeid 

Det forutsettes at resultater fra prosjektene tilgjengeliggjøres i Research Catalogue. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig i Research Catalogue fra 5. desember 2022.