Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

UiB Innsikt: Materien, Gesten og Sjelen: Møter mellom billedkunst, arkeologi og prehistorisk kunst

Velkommen til Fakultet for kunst, musikk og designs UiB innsikt-seminar, lørdag 25. september i Universitetsaulaen kl.14.00–15.30.

Hovedinnhold