Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Nyhet

For veiledere av ph.d.-kandidater ved KMD

Her finner du nyttig informasjon om det å være hovedveileder, og medveileder for ph.d.-kandidtaer ved KMD. Under endring august 2022

Hovedinnhold