Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyret ved KMD 2023

Fakultetsstyret hadde følgende representanter 2023:

Hovedinnhold

Faste medlemmer 2023

Leder: Svein Bjørkås

Sekretær: Dekan Frode Thorsen

Gruppe A: Faglig ansatte
Førsteamanuensis Thomas T. Dahl (musikk)
Professor Wolfgang Schmid (musikk)
Professor Hilde Kramer (design) 
 
Gruppe B: Stipendiater
Vår:      Sidsel Christensen 
Høst:     Sergei Tchirkov
 
Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
Seniorrådgiver Kjerstin Tønseth 
 
Gruppe D: Studenter
Vår:       Herman Lieberg Christoffersen
             Linda Convery Løvold    

Høst:      Calvian T.S. Berget
              Sigrid A. Hole


Eksterne medlemmer:
             Svein Bjørkås
             Ruth Grung

Varamedlemmer 2023

Gruppe A: Faglig ansatte
1. vara: Mikkel Wettre
2. vara: Charles Michalsen 
 

 • Gruppe B: Stipendiater
  Vår:      1. vara Sergei Tchirkov
              2. vara: Stephan Meidell
  Høst:    1. vara: Stephan Meidell
              2. vara: Ingrid Rundberg
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personal
  1. vara: Fredrik Malmedal Salhus 
  2. vara: Karen-Sofie Schjøtt Olsaker
  3. vara: Thomas de Ridder
   
 • Gruppe D: Studenter
  Vår:       1. vara: Gunleik Reini Urfjell
  Høst:     1. vara: Herman Lieberg Christoffersen
               2. vara: Linda Convery Løvold 
   
 • Eksterne medlemmer:
  1. vara Rita Marhaug
  2. vara Hild Borchgrevinck 

Fakultetsstyremøter 2023

Møtedato    Saksliste    Protokoll    
2.2.23.Sak 1/23 - 13/23

Sak 15/23

9.3.23.

Sak 14/24 -26/23

Sak 28/23

20.4.23

Sak 27/23 - 39/23

Sak 41/23

15.6.23.

Sak 40/23 - 54/23

Sak 53/23
7.9.23.

Sak 52/23 - 63/23

Sak 65/23

26.10.23.

Sak 64/23 - 75/23

Sak 77/23

15.11.23 * **  
14.12.23.Sak 76/23 - 86/23 

*Vedtak 15.6.23. Endret fra 16.11. til 15.11.
** møtet avlyses og saker flyttes til desember.