Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Avholdes Møllendalsveien 61, 3. etasje, rom 303

Fakultetsstyremøte 1. februar

Hovedinnhold

Agenda

SAK 01/24    Godkjenning av saksliste og innkalling

SAK 02/24    Godkjenning av protokoll fra 14. desember 2023

Sak 03/24    Økonomirapport per desember 2023 

SAK 04/24    Handlingsplan HMS 2024 

SAK 05/24    Tiltaksplan for bidrags og oppdragsaktivitet (BOA) 


SAK 06/24    Fullmakts- og drøftingssaker- ingen saker


SAK 07/24    Orienterings- og referatsaker

a) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2023
b) Oppnevning av styringsgruppe som del av oppfølgingen etter evalueringen av instituttstrukturen ved KMD
c) Høring- Forslag til forskrift om undervisnings og forskerstillinger og rekrutteringsstillinger Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger | HK-dir (hkdir.no)
d) Redaksjonelle endringer i reglement for KMD
e) Synlighetsrapport
f) HMS- avvik siste 6 måneder
g) Fordeling av strategiske midler
h) Tildelingsbrevet til UiB
i) UHR-kda referat fra ekstraordinært møte
j) Prosess for tilsetting av ny fakultetsdirektør
k) Løypemelding- kuratorpraksis - muntlig orientering  
l) Reakkreditering av emnestruktur- prosess og fremdrift på Kunstakademiet og Institutt for design - muntlig orientering


SAK 8/23    Eventuelt