Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyremøte 14. mars

Rom 303, 3. etasje Mølendalsveien 61 kl 11:00-15:00

Hovedinnhold

Agenda

Vedtakssaker
SAK 09/24     Godkjenning av saksliste og innkalling

SAK 10/24     Godkjenning av protokoll fra 1. februar 2024

SAK 11/24     Overføringer fra 2023 

SAK 12/24     Tilsettingssak
                      Førsteamanuensis (10 %) i fagområde utøvende musikk, klassisk obo

SAK 13/24     Tilsettingssak 
                       
Førsteamanuensis (50 %) i fotografi,
                      Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

SAK 14/24     Opprykkssak 
                      Individuelt opprykk til professor etter kompetanse
 

SAK 15/24     Fullmakts- og drøftingssaker
                     a) Nybygg Griegakademiet - KS2 (ekstra kvalitetssikring av prosjekt i staten)
                        og oppfølging våren 2024 

                    b) Høring om forslag til forskrift om undervisnings- og forskerstillinger og rekrutteringsstillinger

                    c) Muligheten for å ansette i en åremålsperiode i samme stillingskategor på kunstnerisk grunnlag

SAK 16/24     Orienterings- og referatsaker
                   a)    Virksomhetsplaner instituttene 
                   b)    Oversikt over nedgang i søkertall utenfor EØS
                   c)    Oppfølging av evalueringen – muntlig 
                   d)    Studiebarometeret 
                   e)    HMS rapportering 2023 
                   f)    Akademisk boikott som virkemiddel-drøftingssak Universitetsstyret 7. mars
                   g)    Status internkontroll
                   h)    Brev fra UHR-KDA om finansering av kunstnerisk utviklingsarbeid


SAK 17/24     Eventuelt