Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetsstyremøte 11. april

Teams møte kl 11:00 - 15:00

Hovedinnhold

Agenda

Vedtakssaker
SAK 18/24 Godkjenning av saksliste og innkalling

SAK 19/24 Godkjenning av protokoll fra 12. mars 2024

SAK 20/24 Økonomirapport februar

SAK 21/24 Godkjenning av emneportefølje for oppstart H24: BA design

SAK 22/24 Godkjenning av emneportefølje for oppstart H24: BA kunst og MA kunst 

SAK 23/24 Godkjenning av emner for oppstart H24 - Griegakademiet 

SAK 24/24 Tilsettingssak - unntatt offentlighet
                   
Universitetslektor (30%) i tekstarbeid ved Institutt for design
 

SAK 25/24 Fullmakts- og drøftingssaker


SAK 26/24    Orienterings- og referatsaker
a)    KS2-rapport sammendrag
b)    Status evalueringsprosessen – muntlig
c)    Høringsinnspill fra KMD og UHR kda - ny forskrift ansettelse og opprykk
d)    Ph.d. utdanningsmelding
 

SAK 27/24    Eventuelt