Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Foredrag

Æresdoktorforedrag: Camille Norment

Camille Norment spiller instrumenter på scene
Foto/ill.:
Palazzo Grassi

Hovedinnhold

Camille Norments æresdoktorforedrag har som mål å artikulere og utvide forståelsen av det unike samspillet mellom lyd, kunst og musikk innenfor det konseptuelle rammeverket av kulturell psykoakustikk. Som Norment indikerer, inkapsler ikke dette rammeverket bare fysikken og psykologien ved lyd slik det tradisjonelt studeres i psykoakustikk, men det strekker seg til å omfatte kulturelle interaksjoner, utforsker hvordan lyd påvirker og påvirkes av samfunnsmessige og miljømessige kontekster.

Norments adopsjon av begrepet "kulturell psykoakustikk" er en innovativ tilnærming for å integrere lyd med en rekke kulturelle fenomener. Ved å se på hvordan lyd samhandler med forskjellige kulturelle kontekster – som spenner fra oppfatning, sosiale relasjoner og vitenskapelig undersøkelse til mer eksplisitte lydkulturer som musikking (handling av å utføre eller engasjere seg med musikk) – utvider Norment omfanget av akustisk undersøkelse til en tverrfaglig utforskning som berører kunst, sosiologi, miljøstudier og til og med biologi.

Hennes referanse til kultur i den biologiske forstand, som et miljø designet for å fremme vekst, understreker også et grunnleggende aspekt ved hennes kunstneriske intensjon: å skape miljøer gjennom hennes lyd- og musikkpraksiser som nærer og provoserer tankegang. Denne næringen er ikke bare intellektuell, men er helhetlig, med mål om å fremkalle somatiske og kognitive opplevelser som etterlater varige inntrykk på deltakerne.

Tilnærmingen beskrevet av Norment lover en unik fusjon av forelesning og fremføring, som integrerer ulike former for media for å legemliggjøre de prinsippene hun diskuterer. Foredraget vil sannsynligvis ikke bare være en presentasjon av ideer, men en kroppslig erfaring som eksemplifiserer hennes teorier i praksis, noe som tillater deltakerne å engasjere seg direkte med konseptene gjennom live og medierte lyder, visuell kunst og fremføring.