Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Instituttrådet ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Hovedinnhold

Randi Rolvsjord er instituttleder og leder av instituttrådet. 

 

Faste representantar

Gruppe A - Vitskapleg tilsette

Sigbjørn Apeland
Claire Ghetti
Julia Leikvoll
Arnulf Mattes
Thomas Solomon
 

Gruppe B - Mellombels vitskapleg tilsette

Sergej Chirkov

Gruppe C- Teknisk- administrativt tilsette

Britt Pernille Lindvik

Gruppe D - Studentar

Herman Lieberg Christoffersen
Morgan StrømWerkland

Sekretær

Anette Andersen

 

Vararepresentantar

Gruppe A - Vitskapleg tilsette

Viggo Krüger
Ricardo Odriozola
Petter Stigar
Brynjulf Stige
 

Gruppe B - Mellombels vitskapleg tilsette


Christian Stene

Gruppe C- Teknisk- administrativt tilsette

Anne- Len Thoresen

Gruppe D- Studenter

Sara Baier Evensen
Hedda Frøland

 

Arkiv - studieåret 2021 / 22

Høsten 2021
Torsdager i tidsrommet 09.00 – 11.00
 

26. august 2021
23. september 2021 - utgår
2. november 2021- flyttet fra 4.11.21
9. desember 2021

Våren 2022
27.januar
17. februar ( Ekstraordinært møte)
3. mars- utgår
7. april
12. mai
9. juni 2022 (Ekstraordinært møte)

 

Arkiv 2015- vår 2021: innkallinger og sakspapir