Hjem

Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Hovedinnhold

One angry and one happy face in dialogue

Forskergruppen ble stiftet våren 2022, og er et flerfaglig forum for forskere som arbeider med spørsmål som (ofte) oppfattes som emosjonelle, sensitive eller konfliktskapende. På tvers av fagdisipliner er vi opptatt av hvordan man kan forske på temaer som skaper debatt og uenighet i samfunnet. Sentralt i vår forskning er didaktiske perspektiver på kontroversielle tema, og hvordan kontroversielle spørsmål tematiseres/håndteres i undervisning, både i skolen og i høyere utdanning.

Noen typiske eksempler på kontroversielle temaer er identitetspolitikk, kulturell appropriasjon og cancel culture. Hva som oppfattes som kontroversielt er samtidig kontekstavhengig, og det som virker trivielt i en sammenheng kan skape intens diskusjon og sterke følelser i en annen. Vår interesse for «kontroversielle spørsmål» favner derfor et bredt spekter av temaer, metodiske tilnærminger og teoretiske perspektiver.

> Les mer om vår forskning

  Nyhet
  Mia Lövheim

  Keynote med Mia Lövheim om Religious media literacy

  Som en del av programmet på NoReFo-konferansen kommer professor Mia Lövheim fra Uppsala universitet. Hun er keynote under den årlige konferansen til Norsk religionspedagogisk forskerforum som i år gjennomføres i Bergen. Her bidrar hun om temaet Religious media literacy.

  på høyden
  Forskergruppen på workshop i en klasse på videregående skole

  Diskuterte kontroversielle temaer med VGS-elever

  På forskningsdagene inviterte vi to klasser fra en videregående skole til en diskusjonsworkshop om kontroversielle temaer. Les hvordan det gikk.
  Bilde av 3 mennesker på forskergruppesamling i ivrig samtale

  Program for forskergruppen våren 2024

  • 24. januar kl. 09.00-13.00 (Bergen Media City)
   «Utforskende undervisning om kontroversielle tema», workshop med Læringslaben (Cecilie Boge og Kari Bjørgo Johnsen).
  • 22. februar kl. 10.15-12.00 (Campus, UiB)
   «Israel-Palestina i skolen», v/ Solveig Moldrheim & Kjersti Gravelsæter Berg. 
  • 6-7. mars (Solstrand Hotell og Bad) 
   «Utforskende undervisning om kontroversielle tema i skole og lærerutdanning», 2-dagers workshop på Solstrand.
  • 7-8. mai (Campus UiB)
   «Kontroversielle tema og mediatisering», 2-dagers workshop med Mia Lövheim og Ida Vikøren Andersen.
  • 25.juni (OsloMet)
   «Undervisning i kontroversielle tema», internasjonal konferanse med Erasmusprosjektet ConCitizen.
  • September (Håheim Gård)
   «Undervisning om kontroversielle tema i skole og høyere utdanning», 2-dagers seminar.
  • November (Campus UiB)
   «Kontroversielle tema og innovative læringsaktiviteter», konferanse.

  Helhetlig programoversikt