Hjem

Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Hovedinnhold

One angry and one happy face in dialogue

Forskergruppen ble stiftet våren 2022, og er et flerfaglig forum for forskere som arbeider med spørsmål som (ofte) oppfattes som emosjonelle, sensitive eller konfliktskapende. På tvers av fagdisipliner er vi opptatt av hvordan man kan forske på temaer som skaper debatt og uenighet i samfunnet. Sentralt i vår forskning er didaktiske perspektiver på kontroversielle tema, og hvordan kontroversielle spørsmål tematiseres/håndteres i undervisning, både i skolen og i høyere utdanning.

Noen typiske eksempler på kontroversielle temaer er identitetspolitikk, kulturell appropriasjon og cancel culture. Hva som oppfattes som kontroversielt er samtidig kontekstavhengig, og det som virker trivielt i en sammenheng kan skape intens diskusjon og sterke følelser i en annen. Vår interesse for «kontroversielle spørsmål» favner derfor et bredt spekter av temaer, metodiske tilnærminger og teoretiske perspektiver.

> Les mer om vår forskning

    på høyden
    Forskergruppen på workshop i en klasse på videregående skole

    Diskuterte kontroversielle temaer med VGS-elever

    På forskningsdagene inviterte vi to klasser fra en videregående skole til en diskusjonsworkshop om kontroversielle temaer. Les hvordan det gikk.