Hjem
Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Forskergruppemedlemmer

Medlemmene i forskergruppen har bakgrunn fra ulike fagfelt. Her en en oversikt over interne og eksterne medlemmer.