Hjem
Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Om oss

Forskergruppen «Forskning og undervisning om kontroversielle tema» er et flerfaglig forum for forskere på alle nivåer som arbeider med spørsmål som (ofte) oppfattes som emosjonelle, sensitive eller konfliktskapende. Les mer om vår forskning her!

One angry and one happy face in dialogue
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hvordan kan man forske på temaer som skaper debatt og uenighet i samfunnet? Hvordan opplever folk å være uenige? Dette er spørsmål som den flerfaglige forskergruppen 'Forskning og undervisning om kontroversielle tema' søker svar på. Sentralt i vår forskning er didaktiske perspektiver på kontroversielle tema, og hvordan kontroversielle spørsmål tematiseres/håndteres i undervisning, både i skolen og i høyere utdanning.

Noen typiske eksempler på kontroversielle temaer er identitetspolitikk, kulturell appropriasjon og kanselleringskultur. Hva som oppfattes som kontroversielt er samtidig kontekstavhengig, og det som virker trivielt i en sammenheng kan skape intens diskusjon og sterke følelser i en annen. Vår interesse for «kontroversielle spørsmål» favner derfor et bredt spekter av temaer, metodiske tilnærminger og teoretiske perspektiver.

Vi utforsker kontekstens betydning for hvorfor noe blir kontroversielt, hva som fører til følelsesmessig engasjement blant ulike grupper og individer, og hvordan ulike historiske forståelser kan skape konflikt i samtiden. Vårt fokus rommer forskning og undervisning på kontroversielle tema, hvordan man som forsker håndterer kontroversielle forskningsfunn i formidling og undervisning, og de forskningsetiske dilemmaene dette kan medføre.